Pangean Rhythm är en satsning för att skapa ett nätverk för frilansande musiker och dansare inom folk- och världsmusikgenren. Målet med nätverket är:

  • att utöka det internationella musikaliska mötet i Sverige genom att bjuda in och utbyta artister och visioner med berörda organisationer utanför Sverige
  • att höja statusen för världsmusiken i Sverige
  • att öka antalet världsmusikscener och -evenemang i Sverige såväl som turnerande konsertverksamheter med utländska och inhemska folk- och världsmusikartister i landet
  • att verka för ett större samspel mellan konstformerna musik och dans på scen

Sedan projektets start 2007 har en mängd artister inom folk- och världsmusikgenrens absoluta toppskikt bjudits in till Sverige från olika delar av världen. Varje år arrangeras mellan tre till sex konserttillfällen inom Pangean Rhythms ramar.

Genom Pangean Rhythm bidrar Farhang till ett mer diversifierat kulturliv. Nya intryck har fått ta plats och de stora scenerna har öppnats upp för bredare målgrupper.

Pangean Rhythm