Välkommen att kontakta oss!

Vi är alltid nyfikna på nya artister, samarbetspartners och andra former av nya möten.

Kontaktperson
Rostam Mirlashari
Producent
rostam@farhang.nu

Postadress
Föreningen Farhang
Box 7783
103 96 Stockholm