Om Farhang

Farhang arbetar för spridning av och kunskap om folk- och världsmusik, samt förståelse och glädje genom möten mellan olika traditioner och kulturer.

Som riksteaterförening är Farhang en del av Riksteatern, som tillsammans med olika samarbetspartner anordnar festivaler, klubbar, seminarier, workshops och konserter. Se fliken projekt för mer information om Farhangs återkommande evenemang.

En förening i kultur

Farhang är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund. Föreningen organiserar konstnärer, författare, musiker och de allmänt intresserade av frågor kring kultur, identitet och kreativitet i en värld präglad av globalisering, diaspora och kulturell mångfald.

Mål

Bakgrund

Farhang förening bildades 1995 och organiserar sedan starten konstnärer, författare och musiker kring frågor om kultur, identitet och kreativitet. Målet är att bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund. Farhang är en icke-vinstdrivande politiskt och religiöst obunden ideell förening, och strävar efter att skapa förståelse för dagens mångkulturella samhälle genom kreativa, kulturella evenemang. Utöver detta arbetar Farhang för att uppmuntra och stödja möten och ett gemensamt skapande mellan utländsk och inhemsk kultur.

Genom åren har vi märkt av ett stort behov av information om hur svenskt musikliv fungerar. Farhang har länge fungerat som en rådgivande kunskapsbank för organisationer, föreningar, privatpersoner och professionella musiker. Farhang har varit och fortsätter att vara en stor tillgång i artisters strävan efter att utvecklas i det svenska kulturlivet.