FeminEast

Med en unik konsertserie riktar vi ljuset mot starka röster från Mellanöstern. Röster som upplyser, berör, förändrar. Röster som ska höras.

FeminEast är festivalen som lyfter kvinnliga musiker som i sina hemländer inte har samma förutsättningar som män att utöva sin konst. Musiker med målet att skapa för frihet och medmänsklighet.

Med en unik konsertserie riktar vi ljuset mot starka röster från Mellanöstern. Röster som upplyser, berör, förändrar. Röster som ska höras.

FeminEast är festivalen som lyfter kvinnliga musiker som i sina hemländer inte har samma förutsättningar som män att utöva sin konst. Musiker med målet att skapa för frihet och medmänsklighet.

FeminEast