NAVA GATI: Kroppens poesi

Spoken word möter samtida indisk dans med sitar, frame drumming, ljudlandskap och rytmer.

“Vad är vi, en trött samling arv och rester eller något nytt och aldrig förut skådat, stjärnor utan svindel?”

I kroppens poesi tolkar tre dansare och två musiker diktverk av Matilda Södergran, Rabindranath Tagore och Charles Baudelaire. Dansarna kommer från de tre olika indiska klassiska dansformerna Bharata natyam, Odissi och Kuchipudi och utforskar på varsitt sätt orden genom sitt eget rörelsespråk. I tre olika delar bjuds publiken in till ett gränsland mellan ord och rörelse, mellan ljus och mörker, mellan nutid och det förgångna i vilket människans sökande efter strimmor av hopp i förgängligheten och efter att förlika sig med sin existens är det centrala.

Del 1 Where the mind is without fear, Rabindranath Tagore
Vyshnavi Korlakunta, koreografi, dans

Del 2 Överlevorna, Matilda Södergran
Ulrika Larsen, koreografi, dans
Stian Grimstad, sitar
Maria Bovin de Labbé, frame drumming, slagverk, röst

Del 3 Det Ondas Blommor, Charles Baudelaire
Pauline Reibell, koreografi, dans, röst
Maria Bovin de Labbé, frame drumming, slagverk

Längd: ca 60 min
Idé och koncept: Ulrika Larsen, Pauline Reibell
Diktsamlingen Överlevorna används i föreställningen med tillstånd av Matilda Södergran
Produktion: Farhang i samarbete med Teater Sláva, Odissi Dansproduktion och DVE med stöd av Kulturrådet.

Datum: 5 maj 2023
Tid: kl 19:00
Plats: Teater Sláva/Tonsalen, Kyrkogårdsvägen, 2141 62 Huddinge
Biljettpris: Ordinarie: 220 kr, pensionär/student: 140 kr
Köp biljetter här: Klicka på länken

Medverkande

Ulrika Larsen är dansare och koreograf med sin huvudsakliga grund i den östindiska klassiska dansformen Odissi. Hon har en Master i regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst från Stockholms konstnärliga högskola. Ulrika undersöker rörelsekonst genom indiska traditionella uttryck och tekniker i möte med buto och samtida dans och scenkonstuttryck, ofta i samarbete med andra dans- och musikformer. Sedan 2003 har hon genom sin organisation Odissi dansproduktion turnerat med solon, barn- och vuxenproduktioner i Sverige, Indien och Ukraina. Ulrika har grundat Farhangs dansplattform Movement in exile och är kurator för Nava Gati dance festival.
www.odissi.se

DVE bildades 2021 och består av Pauline Reibell och Maria Bovin de Labbé. Pauline från Frankrike, numera baserad i Sverige, är utbildad på P.A.R.T.S och i Indien och har lång erfarenhet av både samtida dans och sydindisk klassisk dans- Bharatanatyam, röstarbete och improvisation. Maria är slagverkare, artist och kompositör. De ser åt olika håll i sina konstnärskap. Pauline ser utifrån det traditionella, Maria söker nya vägar för att skapa stämningar som berör. Tiden sträcks mellan tradition, indisk mytologi och ett mer samtida språk.
www.bovindelabbe.com/dve

Vyshnavi Korlakunta är dansare och koreograf från med en rigorös träning i den indiska klassiska dansformen Kuchipudi. Hon tänjer på dansformens gränser utan att förändra dess essens eller känsla. Vyshnavi har uppträtt med över 500 föreställningar inom både den teatraliska formen och solodansformen av Kuchipudi i Sverige, Indien och Norge och har haft ett flertal huvudroller i dansdramer. Just nu fullföljer hon en Masterutbildning i Kuchipudi. Vyshnavi är även forskarassistent inom fältet konst, kultur och kulturarv vid Jignasa där hon fokuserar på ungas kulturengagemang och hon är medlem i Unesco´s Dance Council.
www.dance.vyshnavikorlakunta.com

Stian Grimstad är en norsk musiker och kompositör baserad i Stockholm sedan 2003. Hans huvudinstrument är sitar, tuba och valve trombon och han är verksam inom en mängd olika musikgenrer och traditioner. Stian har framförallt specialiserat sig inom indisk klassisk musik, en tradition han har lärt sig under upprepade vistelser i Indien där han tränat för sitarmästare guru Gaurav Mazumdar (själv en tidigare elev till legenden Pandit Ravi Shankar).
www.stiangrimstad.se

Om poeterna och dikterna i Kroppens poesi

Rabindranath Tagore, född 1861 i Calcutta, var en bengalisk filosof, poet och författare och även mottagare av nobelpriset i litteratur 1913. Hans diktsamling “Gitanjal”, eller “song offerings” innehåller över 100 dikter och översattes 1912 av författaren själv från bengali till engelska. Dikterna är djupt spirituella och berör primärt kärlek och konflikten mellan världsliga begär och andlig passion och längtan.Tagore tog också ofta berörande och vältaligt upp  sitt starka band med den “naturliga” världen.

“Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.” Rabindranath Tagore, Geetanjali.

Matilda Södergran har listats som en av de tjugo viktigaste unga poeterna som skriver på svenska och har Med Överlevorna tar hon ett steg bort från det kroppsliga och ser på det som försiggår människor emellan. Medgörlighetens förbannelse. Smärtkransen runt samtalet.
Med en sällsamt kraftig melankoli går dikten in i de dunklaste hörnen av tvivel, sanning och saga. Det som blir kvar när allting redan är förlorat kan vara en möjlighet, men det är inte ett löfte i Matilda Södergrans diktning, snarare en gnistrande strimma av hopp.

”Vi önskar något vi sedan, hur vi än beter oss, inte kan ta tillbaka.
Finns där, outtalad rest. Överlevorna, det går att få syn på dem
överallt.”  Matilda Södergran, Överlevorna

Charles Baudelaire
Diktsamlingen Det ondas blommor är ett poetiskt mästerverk av den stora 1800-talsförfattaren Charles Baudelaire. Poesin chockerade den litterära världen i 1800-talets Frankrike med dess frispråkiga skildring av kärlek, kopplingen mellan sexualitet och död, dess obevekliga ironi och hyllandet av den sömnlösa storstaden. Dikterna i Ondskans blommor är ofta mycket dramatiska. Bildspråket präglas av brytningen mellan romantik och symbolism; diktsamlingen hade stor inverkan på symbolismen, och även på modernismen.

” så samspelar dofter, färger och toner” Charles Baudelaire, Det Ondas blommor ur Korrespondenser

NAVA GATI Contemporary Indian dance festival
5 – 7 maj på Teater Sláva/Tonsalen

Festivalen arrangeras av Farhang/Movement in ecile i samarbete med Teater Sláva, DVE och Odissi Dansproduktion med stöd av Kulturrådet.

Movement in exile/Nava Gati 2023