Trion: Mästare av Improvisation konsert 15 maj 2010

Tre ostridbara mästare av klassisk Iransk musik möts i en extraordinär föreställning: Hossein Alizadeh, är en avgörande auktoritet inom stränginstrumenten tar och setar, Kayhan Kalhor på kamanche (stråkinstrument) visar upp hittills dolda aspekter av den iranska musikens subtilare uttryck och Majid Khaladj på tombak, daf och zang (slagverk) bjuder på ett framförande av den persiska slagverkstraditionen som väcker beundran.

Improvisation inom persisk musik
“Denna koncert tog form baserat på den improvisationsteknik som kallas “bedaheh pardazi” eller med andra ord “komposition i nuet”. Inom den iranska musikens intrikata regler har “bedaheh pardazi” en viktig funktion, friheterna och begränsningarna arbetar ihop för att erbjuda oändliga nytolkningar av regler och förordningar. Kreativiteten ges möjlighet att blomstra och föder gång på gång tidslösa ögonblick som ger en inblick i den “mysticistiska” aspekt som ligger till grund för den iranska musikens repertoar. Denna strävan resulterar i att skapa en utgångspunkt för improvisation, den skapar en temporär men ändå solid grund runt vilken man kan forma musiken i varje ögonblick och frigöra sig från föreskrifter och bestämmelser och istället låta sig föras bort i en gemensamt upplevd impuls.” – Majid Khaladj

Hossein Alizadeh föddes i Tehran 1950. Han är erkänd som en av de viktigaste personligheterna inom klassisk Iransk musik och har studerat det klassiska iranska kompositionssystemet “radif” under flertalet välkända mästare.

Kayhan Kalhor är en internationellt prisad virtuos på “kamanche”, född och utbildad i Iran har Kalhor turnerat världen runt som soloist i flertalet konstellationer som t.ex. National Orchestra of Radio and Television of Iran, New York Philharmonic, Orchestre National de Lyon med mera.

Majid Khaladj född 1962 i Qazvin, Iran började studera tombak (slagverk) vid sju års ålder och är numera erkänd som en mästare inom Iranska slagverk. Han har lärt ut och samarbetat med flertalet musikinstitut och skolor i Europa som Paris-Sorbonne, Basel m.m. och är särskilt erkänd för sina innovationer inom improvisation.

Plats: Kungliga Musikhögskolan, Stora Salen, Valhallavägen 105, (t-bana Stadion, karta)
Datum: 15 maj 2010, kl 18.00
Pris: Vuxna: 170 kr
Studenter, pensionärer och ungdom under 18 år: 120 kr
Köp biljetter hos Ticknet: Klicka här.
Telefonnummer för att köpa biljett: 077 170 70 70
Telefonnummer för information om evenemanget: 070-4930268
Föreningen Farhang i samarbete med Kungliga Musikhögskolan.

Recension:
Lira, 20 maj 2010