Farhang arbetar för spridning och kunskap om folk och världsmusik samt förståelse och glädje genom att skapa möten mellan traditioner från olika kulturer.

Föreningen är en riksteaterförening, och en del av Riksteatern, som tillsammans med olika samarbetspartners anordnar festivaler, klubbar, seminarier, workshops och enstaka konserter. Se fliken evenemang för mer information.

En förening i kultur

Farhang är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund. Föreningen organiserar konstnärer, författare, musiker och de som är allmänt intresserade av frågor kring kultur, identitet och kreativitet i en värld präglad av diaspora, globalisering och kulturell mångfald.

 

Mål

  • Ge exil och invandring ett nytt ansikte genom att visa exilens kreativa sida och den kompetens som finns hos exilmänniskor.
  • Skapa förståelse av dagens samhälle genom att använda konst och kultur som pedagogiska medel.
  • Främja förståelse och gemenskap mellan människor oavsett religion, nationalitet, etnicitet, ålder, kön eller social status.
  • Bygga broar mellan den akademiska världen och kulturlivet genom gemensamma kulturella projekt.
  • Verka som aktör på den kulturella arenan för att motverka antidemokratiska krafter, som till exempel rasism och politisk eller religiös intolerans.
  • Skapa engagemang och förståelse för de nya kulturerna i Sverige och världsmusiken genom konserter, seminarier, teater med mera.
  • Skapa förståelse för andra kulturer i Sverige genom kulturella evenemang.

 

Bakgrund

Föreningen Farhang bildades 1995 med målet att bygga broar mellan människor med olika kulturella bakgrund. Föreningen, som är en icke-vinstdrivande politiskt och religiöst obunden ideell förening, organiserar konstnärer, författare och musiker kring frågor om kultur, identitet och kreativitet. Farhang strävar efter att skapa förståelse för den nya kulturen genom konserter, seminarier, tidskrifter. Utöver detta försöker Farhang uppmuntra möten mellan utländsk och inhemsk kultur och bidra till att stödja processen där olika kulturer möts och skapar något nytt tillsammans.

Genom åren har vi märkt av ett stort behov av information om hur svenskt musikliv fungerar. Farhang har länge fungerat som en rådgivande kunskapsbank för organisationer, föreningar, privatpersoner och professionella musiker. Farhang har varit en enorm tillgång och fortsätter spela en viktig roll i artisters strävan efter att utveckla sig i det svenska kulturlivet.