Talanginventering

Vill du/ni uppträda på Kista Världsmusikfestival?

Vi kommer under hösten att leta efter lokala talanger i Järvaområdet samt kringliggande kommuner. Alla dans- och musikstilar samt åldrar är välkomna att registrera sig på Talanginventeringen.

Under hösten kommer vi att gå genom alla registreringar samt bjuda in till talangträffar där ni får chans att träffa oss. Besök Talanginventering.se för mer information.