Idéfrukost- Movement in exile 25/11 2008

Kista bibliotek och lärcenter. kl. 08.30-10.00

Ulrika Larsen och Anna Bolmström (två av initiativtagarna till och arrangörer av Movement in exile 2007) berättade om hur idéerna om festivalen föddes och varför. De presenterade tankarna kring den kommande MIE 2009 och hur den kan utformas liksom vikten av att olika aktörer samarbetar och för fram sina åsikter. MIE är tänkt att vara en festival som samlar Sveriges aktörer inom många kulturers dans, ?världsdans ?, och som behandlar det brännande ämnet: identitet som dansare oavsett ursprungsnationalitet inom per definition icke västerländsk dans.

För att visa fram en del av det arbete som redan gjorts och vad som pågår i Stockholmsområdet i dagsläget hade vi bjudit in gäster som framförde dans/performance eller presenterade sitt arbete utifrån olika ämnesval:
-Anna Bolmström, dansare/koreograf inom klassisk och nyskapande indisk,
-Annika Koskinen, dansgruppen As-Sayfs arbete med nyskapande egyptisk dans.
-Paloma Madrid, flamencodansare, performanceartist och producent
-Karin Ericsson, dansare/koreograf inom Sabar och afrostreet
Idéfrukosten avslutades med en diskussion med publiken.

Många dansare, producenter och andra aktörer tog sig ut till Kista den tidiga timmen till trots, fick kaffe och frukost och deltog sedan i denna inspirerande idéfrukost som gav upphov till många fler idéer och fler troliga samarbeten under 2009.