Eldfesten/Chahar Shanbe Soori 2013!

Eldfesten eller Chaharshanbeh Soori som den heter på Persiska, är en kulturell högtid som har nära anknytning till det Iranska nyåret. Eldfesten firas den sista tisdagen före vårdagjämningen vilket faller in med det Iranska nyåret, Nouroz.

När: 19 mars 18.00-21.30
Var: Kungsträdgården
Biljetter: GRATIS!

Denna högtid är en festival med våren, solen, ljuset och det nya året i fokus som har firats i nästan 4000 år tillsammans av många olika folkslag utan att begränsas av nationsgränser och språkbarriärer. Eldfesten har därför genom historiens gång varit förbjuden att fira i olika länder då den ansetts utgöra ett hot mot den nationella, religiösa eller etniska identitet som makthavarna strävat efter att etablera.

Till exempel har den Islamiska Republiken i Iran förbjudit firandet av Eldfesten, i Turkiet hindrar myndigheterna den kurdiska minoriteten att högtidlighålla Nouruz och i Afghanistan uttalar religiösa grupper hot mot firandet men traditionen är så pass djupt rotad bland folk att den firas varje år trots förbudet.

Vi vill ta vara på och lyfta fram denna folkliga tradition genom att fira Eldfesten som aldrig förr med sprakande eldar, ljuvlig musik, enastående artister och fantastiska pyrotekniska shower. Vi vill genom högtiden sprida ljus, värme och kärlek med eldens intensitet . Vårt mål är att denna folkfest skall flyttas ut från förorten till en av innerstans mest prestigefulla platser och där etableras som en återkommande festival i Sverige till för alla oavsett nationalitet, ålder, religion eller etnisk tillhörighet.

Mer information på www.eldfesten.info