Välkommen på uppstartsmöte för Kista Världsmusikfestival 2010

Tid: torsdag 6 maj 2010 kl 10.00-12.00
Plats: Kista Bibliotek

Höstens festival är för tillfället planerad till vecka 47, sista veckan i november och vi vill med detta öppna brev bjuda in er till vidare diskussion kring arrangemanget. Förutom direkta idéer och samarbeten efterlyser vi även lokaler och scener för repetition och evenemang, utrustning, sponsorpengar, hjälp med marknadsföring, personal under festivalperioden och allt annat som behövs för att genomföra en musikfestival av hög kvalitet.

Anmäl gärna er närvaro till sabina@kistaworldmusic.com.
Läs mer om mötet på kistaworldmusic.com